<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=91701&amp;fmt=gif">

Blogi

Voisiko reittien suunnittelun tehdä vain nappia painamalla?

Kirjoittaja Risto Peltokorpi on 14.9.2017 12:55

Tällä viikolla olisi taas asiakaskäyntejä siellä ja tuolla, ja tuossa välissä pitäisi ehtiä noutamaan tilaukset… Kannattaisiko nyt mennä ensin tuonne ja sen jälkeen vasta toisen asiakkaan luo? Kauanko asiakkaalta A kestää ajaa asiakkaalle B? Huomennakin olisi käyntiä tuolla, mutta samaan aikaan pitäisi ehtiä jo toisaalle…

Jatka lukemista

Aiheet: Reittioptimointi

Paikkatiedon hyödyntäminen on avain tehokkaampaan liiketoimintaan

Kirjoittaja Mtech on 5.5.2017 12:56

Paikkatieto on osittain vielä aliarvostettu valttikortti nykyaikaisessa liiketoiminnassa, vaikkakin erilaiset paikannusta hyödyntävät palvelut ovatkin yleistyneet enenevissä määrin. Paikkatiedon hyödyntäminen avaa liiketoiminnalle aivan uudenlaisia mahdollisuuksia mm. toiminnan tehostamisen, markkinoinnin kohdentamisen sekä karttavisualisointien muodossa. Mutta mitä paikkatieto oikeastaan on ja millaisia hyötyjä se mahdollistaa liiketoiminnalle? Tästä artikkelista löydät lisätietoa näistä aihealueista.

Jatka lukemista

Aiheet: Reittioptimointi

Reittien tehokas optimointi – Miksi reittioptimointiin tulisi satsata?

Kirjoittaja Risto Peltokorpi on 6.4.2017 9:48

 Reittien optimointi on muovautunut yhä tärkeämmäksi tekijäksi liiketoiminnan kaikilla osa-alueilla ja kriittiseksi keinoksi saavuttaa kilpailuetua. Työajan ja reittien suunnittelu sekä liikkuminen paikasta A paikkaan B luo tehottomuutta koko liiketoiminnalle, mikäli reittejä ei ole optimoitu huolellisesti. Sen vuoksi reittioptimointia ei tule aliarvioida, vaan ottaa se osaksi liiketoiminnan kilpailukyvyn kasvattamista. Tästä artikkelista saat lisätietoa syistä, joiden vuoksi reittien optimointiin on syytä panostaa liiketoiminnassa, jossa liikkuminen on osa yrityksen toimintaa.

Jatka lukemista

Aiheet: Reittioptimointi