<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=91701&amp;fmt=gif">

Blogi

Tarina Mtechin muutoksesta – tiiminvetäjän näkökulma

Julkaissut Mtech 4.4.2018 10:00

Nopeammin, kustannustehokkaammin, tiiviimmässä yhteistyössä asiakkaan kanssa.

konsepti

Tästä se lähtee.

Mtech Digital Solutions Oy on biotalouden digitaalisiin ratkaisuihin erikoistunut toimittaja. Yritys on luonut it-ratkaisuja Suomeen jo vuosikymmenten ajan ja osaamisensa vuoksi menestyy myös kansainvälisillä markkinoilla. Yksi Mtechin pitkäaikaisimmista asiakkaista on Faba, eli osuuskunta, jonka toiminta perustuu naudanjalostukseen, nautojen lisääntymiseen ja terveyteen sekä eläinaineksen tuottavuuden kehittämiseen. Työn tekemiseen tarvitaan suuri määrä erilaisia sovelluksia, joista suurimman osan kehityksestä ja ylläpidosta Mtech vastaa. Digitaalisia palveluita tarvitaan esimerkiksi keinosiemennystoiminnan reittioptimointiin ja siemenvarastojen hallintaan, jalostusarvosteluihin, rakennearvosteluun, nautojen kantakirjaamiseen sekä jalostussuunnitteluun.

KAASUA on Mtechissä syksyllä 2017 Triari Oy:n kanssa pilotoitu ketterän kehityksen malli, jota lähdettiin toteuttamaan yhdessä Faban kanssa. Projektia on jonkin verran käsitelty jo aiemmissa blogeissamme tiimien ja Triarin näkökulmasta:

Ketterä kehitys Mtechissä – case Faban varastonhallinta osa 1

Ketterä kehitys Mtechissä – case Faban varastonhallinta osa 2

KAASUA-projekti edistyy - tiimit muutoksen keskellä

Kokonaisvaltainen ketterä kehitys on Mtechin valttikortti

sanna

Tiiminvetäjä tulee juttuun kaikenlaisten yhteistyökumppanien kanssa

Tiiminvetäjä Sanna Keski-Nisula on Mtech Digital Solutions Oy:ssa varsinainen Faba –asiantuntija. Keski-Nisula on työskennellyt Mtech:ssa 8 vuotta Faban parissa, ensin ohjelmistosuunnittelijana, sen jälkeen avainasiakaspäällikkönä ja nykyään tiiminvetäjänä Faban ohjelmistokehitystä tekeville tiimeille. Keski-Nisula on työskennellyt ennen Mtech:a myös Fabassa, joten asiakkaat ja heidän tarpeensa ovat hänelle tuttuja myös tältä kantilta.

Mistä muutoksessa on kyse?

Muutos koskee työn tekemisen mallia ja kehitettävää tuotetta. Asiakkaan tarvitsema tuote tehdään niin yksinkertaiseksi kuin mahdollista: mikä on ominaisuus tai ominaisuudet, jotka tuotteessa on oltava, jotta asiakas voi tehdä sillä haluamansa asian? Näiden kysymysten selvittämiseen luodaan konkreettisia käyttäjätarinoita, joiden avulla projektissa edetään. Tekijät kertovat asiakkaalle mitä missäkin ajassa voidaan tehdä, asiakas päättää mitä ominaisuuksia tuotteeseen toteutetaan ja missä järjestyksessä. Alan asiantuntijat puhuvat Scrum –mallista ja MVP:stä.

Käytännössä asiakkaan nimeämä tuoteomistaja ja kehitystiimi pitävät kerran kahdessa viikossa suunnittelupalaverin, jossa sovitaan mitä ominaisuuksia toteutetaan tulevan kahden viikon aikana. Kahden viikon päästä tiimi pitää asiakkaalle demon, jossa työn tulokset esitellään. Tiimi nimeää jokaiselle tehtävälle projektipäällikön, joka toimii yhteyshenkilönä Faban tuoteomistajan ja tiimin välillä. Projektipäällikkö vastaa siitä, että tiimi on tietoinen tuoteomistajan tiedoista ja tarpeista.

Asiakastyytyväisyys uudistuksen innoittajana

-Asiakastyytyväisyys oli tärkein tekijä, miksi muutosta lähdettiin toteuttamaan, malli auttaa asiakasta priorisoimaan töitä ja pienempiä osia saadaan nopeammin valmiiksi. Tätä kautta myös kehittäjien työ muuttuu mielekkäämmäksi. Kun asioita toteutetaan suurina kokonaisuuksina, kaikki työ ei ole välttämättä asiakkaalle näkyvää eikä lopputulos vastaa välttämättä täysin asiakkaan toiveita. Nykyisellä mallilla kaikki tehty työ on asiakkaan suuntaan täysin läpinäkyvää, kertoo Keski-Nisula.

- Toinen syy muutoksen taustalla on se, että pitkään asiakkaan kanssa työtä tehneille ohjelmistokehittäjille alkoi kertyä yhä enemmän töitä, jotka kuormittivat tiimin jäseniä epätasaisesti. Uuden toimintamallin myötä tekijöille on saatu lisää sekä valtaa, että vastuuta. Yksi henkilö ei yksin vastaa kokonaisuuksista vaan vastaavassa roolissa on koko tiimi. Työssä keskitytään olennaiseen ja tuotetaan arvoa asiakkaalle, Keski-Nisula toteaa.

Positiivinen kokemus

Keski-Nisulan mukaan uudesta työskentelymallista on aiheutunut positiivisia seurauksia. –Tiivis yhteistyö on auttanut asiakasta ja tekijöitä lähentymään, eri alojen osaajien keskinäinen kommunikaatio on parantunut huomattavasti. Kehittäjät ovat käyneet tutustumassa asiakkaisiin ja heidän tarpeisiinsa esimerkiksi asiakkaan koulutuspäivillä ja navetassa. Ideointi on helpompaa ja vapaampaa, kun on tuttu asiakkaan kanssa, Keski-Nisula kertoo tyytyväisenä.

Tiiminvetäjältä muutos vaatii uuden mallin opettelun ja sisäistämisen. Toimenkuvani on muuttunut kaiken työn organisoinnista enemmän projektipäällikkötyyliseen työmalliin. Asiat priorisoidaan asiakkaan kanssa ja kun pienikin työ on näkyvillä, tiiminvetäjänkin työ helpottuu. Faba on ollut hyvä yhteistyökumppani uuden työskentelymallin pilotointiin, koska teemme asiakkaalle jatkuvaa kehitystyötä ja toimitilamme sijaitsevat samassa rakennuksessa, Keski-Nisula pohtii.

Keski-Nisula kertoo olevansa ylpeä työntekijöistä, jotka ovat nopealla aikataululla ottaneet uuden toimintatavan haltuun. Uuden toimintatavan pilotointiin on koostettu työntekijöitä kolmesta eri hallinnollisesta tiimistä, jotka ovat tehneet aiemmin töitä eri asiakkaille. Asiakkuudet on jaettu nyt useammalle ja pienemmälle kehitystiimille. Uuden tiimin koostamisessa on ollut myös haasteena se, että toisilleen tiimityöskentelijöinä uudet henkilöt ovat osanneet tiimiytyä ja luoda roolit sopivasti. –Tiimin jäsenet ovat ottaneet uuden työskentelymallin vastaan pääosin innostuneesti. Muutoksessa aina omat haasteensa, mutta uudessa mallissa vapaus ja vastuu lisäävät motivaatiota, Keski-Nisula toteaa.

Uudistusmielisyys on yksi Mtech:n arvoista, toiminnan uudistamisen uskotaan kehittävän meitä ja asiakkaitamme ammattilaisina. Uusien työskentelymallien rohkea kokeileminen on konkreettinen osoitus arvojemme toteutumisesta käytännössä.

tiimi

Ketteriä kehittäjiä

Topics: Ketterä kehitys, Ohjelmistokehitys, Projektit