<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=91701&amp;fmt=gif">

Blogi

Kokonaisvaltainen ketterä kehitys on Mtechin valttikortti

Kirjoittaja Mtech on 27.3.2018 12:05

Nykyajan nopeatempoisessa yritysmaailmassa organisaatioiden on oltava ketteriä kehittymään. Moni yritys tekee jo tiimitason ketterää kehitystä. Jotta ketteryydestä saadaan kaikki irti asiakkaalle, tulee se ulottaa kokonaisvaltaisesti koko organisaatioon.

Yritysmaailmassa vauhti kiihtyy. Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset lisääntyvät jatkuvasti ja yhä kovemmalla tahdilla. Yritysten on kyettävä pysymään junassa mukana, mutta samalla vaihtamaan tarvittaessa nopeasti suuntaa. Siis yritysten on oltava ketteriä kehittymään.

Ketterä kehitys tunnetaan jo laajalti yritysmaailmassa ja sitä hyödynnetään erityisesti ohjelmistoalalla. Se on yleisnimitys erilaisille ohjelmistokehitysmenetelmille, joille tyypillisiä ominaisuuksia ovat toimivuus, suora viestintä ja nopea muutoksiin reagointi.

Jatka lukemista

Aiheet: Ketterä kehitys, Ohjelmistokehitys

Analysoi myyntiä uudella tavalla MtechSalesMap-kenttämyyntisovelluksella

Kirjoittaja Jyrki Hakala on 26.3.2018 10:00

Haluatko johtaa yrityksesi myyntiä entistä tehokkaammin ja helpommin? MtechSalesMapin avulla voit analysoida myynti- ja asiakastietoja haluamallasi tavalla ja samalla kehittää myyntiä entistä tehokkaammaksi.

Analysoida on hieno ja tärkeä termi kuvaamaan päätöksentekoa. Analyysin lopputulokseen vaikuttaa analysoitava materiaali ja se, millaisessa muodossa materiaali on. Perinteisesti lukuja syötetään taulukoihin, joista saadaan eri menetelmillä aikaiseksi tuloksia. Tulokset esitetään graafisesti, jotta ne olisivat helpommin ymmärrettävissä.

Jatka lukemista

Aiheet: MtechSalesMap, Tuotteet

Visuaalisuus on MtechSalesMapin ydin - asiakastieto ja paikkatieto samassa paketissa kartalla

Kirjoittaja Janne Arenius on 19.3.2018 10:00

Tekniikan kehittyminen ja avoimen datan määrän lisääntyminen ovat mahdollistaneet visuaalisuuden edistämisen yrityksissä aivan uudella tavalla. MtechSalesMap on tästä hyvä esimerkki.

Lähes kaikki ovat kuulleet sanonnan ”Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa”. Sanonta pitää itse asiassa yllättävän hyvin paikkansa. Näkö on ihmisen tärkein aisti, ja sen avulla hahmotamme parhaiten ympäröivää maailmaa – oli kyse sitten arkielämästä tai yritysmaailmasta.

Vaikka visuaalisuuden merkitys on tiedostettu yritysmaailmassa jo pitkään, vasta nykytekniikka sekä lisääntynyt avoimen datan määrä on mahdollistanut visuaalisuuden huomioimisen yrityksen toiminnassa aivan uudella tavalla. Ei siis ihme, että visuaalisuuden merkitys on koko ajan kasvussa.

Jatka lukemista

Aiheet: MtechSalesMap, Tuotteet

KAASUA-projekti edistyy - tiimit muutoksen keskellä

Kirjoittaja Mtech on 5.3.2018 8:55

Aiemmassa blogissa kerroimme lyhyesti syksyllä käynnistyneestä KAASUA-projektista ja pilotoitavasta ketterän kehityksen mallista. Projekti on sittemmin edennyt vaiheeseen, jossa ketterän kehityksen malli on otettu käyttöön muissakin Mtechin tiimeissä. Tämä on aiheuttanut muutoksia työtapojen lisäksi tiimien kokoonpanoihin ja työtiloihin.

Jatka lukemista

Aiheet: Projektit, Ohjelmistokehitys, Ketterä kehitys

Pc-ajasta nettiaikaan – Minun Maatilani -verkkopalvelu korvasi Ammu, Elmer ja Pihvi -ohjelmistot 15.1.2018

Kirjoittaja Mtech on 26.2.2018 8:30

Kurkistamme täällä yrityspuolen blogissa toisinaan myös maatilaohjelmistojen maailmaan. Mitä sinne tällä hetkellä kuuluu?

Yksi aikakausi tuli tiensä päähän Ammu, Elmer ja Pihvi -pc-ohjelmistojen käytön päättyessä 15.1.2018. Ohjelmistot korvasi uusi verkkopohjainen Minun Maatilani -ohjelmisto. Millaisista ohjelmistoista oli kyse ja miten Minun Maatilani jatkaa niiden viitoittamaa tietä?

Jatka lukemista

Aiheet: Ohjelmistokehitys, Maatilaohjelmistot