Biotalouden Innovaatiopalkinto 2018

Ei vierasesineitä nautojen rehuun

 

Mtech haluaa edistää keinoja, joilla nautojen rehusta saadaan entistä puhtaampaa ja naudoille sopivampaa. Tämän johdosta vuoden 2018 Biotalouden Innovaatiopalkinnolla etsitään innovaatioita, joilla vähennetään vierasesineiden päätymistä nautojen rehuun. Innovaatiopalkinnon suuruus vuonna 2018 on 3.000 €. 

Biotalouden innovaatiot edistävät kestävää kehitystä, helpottavat arkea ja parantavat hyvinvointia. Innovaatio on uusi idea, joka on viety tai vietävissä käytäntöön ja josta on hyötyä. Biotalouden Innovaatiopalkinnon tavoitteena on kannustaa yrityksiä, yhdistyksiä, ryhmiä ja yksittäisiä henkilöitä uusien innovaatioiden tuomiseen julkisuuteen. Palkinnon tavoitteena on rohkaista innovatiiviseen toimintaan, edistää uutta yritystoimintaa, kiinnittää huomiota innovointiin ja innovoinnin merkitykseen tulevaisuuden yhteiskunnassa sekä korostaa luonnon ja ihmisten hyvinvoinnin merkitystä. Pienikin innovaatio voi luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia, lisätä hyvinvointia ja säästää luontoa. 

Biotalouden Innovaatiopalkinto on avoin kaikille. Jaettavaa palkintoa voi hakea yksittäinen henkilö tai ryhmä.

Mtech selvitti kesällä 2017 nautatila-asiakkailleen lähetetyllä kyselyllä alumiinitölkkien ja muiden roskien aiheuttamia ongelmia nautatiloilla. Kyselyssä selvitettiin, onko tiloilla ollut ongelmia nautojen syömistä vierasesineistä viimeisen viiden vuoden aikana. Kyselyyn vastasi kolmen viikon aikana 394 nautatilallista. Mtech teki kyselystä tiedotteen.

Tulosten perusteella suuri joukko suomalaisten nautatilojen nautoja kuolee tai sairastuu luontoon heitettyjen juomatölkkien vuoksi. Teiden varsille heitetyt tölkit päätyvät pelloille ja silppuuntuvat rehun sekaan aiheuttaen naudoille vakavia sisäisiä vammoja. Merkittävä osa tiloista kärsii myös muiden roskien aiheuttamista haitoista. Erityisesti lasinsiruista ja muovijätteestä on tiloille paljon harmia. Ongelmat korostuvat vilkkaiden teiden varsilla olevilla pelloilla, joille heitellään roskia ohi ajavista autoista. 

ProAgrian nurmentuotannon asiantuntijan mukaan tölkkien ja roskien aiheuttamat ongelmat ovat tulleet aiemminkin keskusteluissa esiin, mutta ilmiön laajuus ei ole ollut tiedossa. Silppurien repimät tölkit ja muut vierasesineet saavat aikaan pahaa jälkeä päätyessään naudan ruuansulatuskanavaan. Jotkut esineet saattavat koteloitua mahaan, jolloin nauta pärjää. Teräväreunaiset ja repaleiset esineet kuitenkin yleensä aiheuttavat vakavia sisäisiä vammoja.

 

Palkinnon hakuaika on 10.11.2017-1.3.2018.

Innovaatiopalkintoehdotukset pyydetään lähettämään digitaalisessa muodossa osoitteessa http://blogi.mtech.fi/biotalouden-innovaatiopalkinto sijaitsevan lomakkeen kautta. 

Palkinnon saaja/saajat julkistetaan samana päivänä, kun Viikin tutkimustilan naudat kirmaavat kesälaitumelle keväällä 2018, kuitenkin viimeistään 15.5.2018.

Lisätietoja:

Timo Salminen
Palkintoraadin sihteeri
Kehityspäällikkö
Mtech Digital Solutions Oy
timo.salminen@mtech.fi
020 747 2274

 

Timo Salminen Mtech Digital Solutions Oy

Timo Salminen