<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=91701&amp;fmt=gif">

Blogi

Mtech Digital Solutions mukana Aalto-yliopiston opiskelijaprojektissa

Kirjoittaja Mtech on 16.4.2018 12:54

Yliopistot ovat viime vuosina pyrkineet lisäämään opiskelijoiden yhteyksiä työelämään. Tästä hyötyvät opiskelijoiden lisäksi myös yritykset. Mtech Digital Solutions osallistui Aalto-yliopiston Capstone-kurssille, jossa opiskelijat pääsevät pienryhmissä toteuttamaan liike-elämän projekteja yrityksille.

Yliopistoissa on viime vuosina pyritty lisäämään opiskelijoiden yhteyksiä työelämään jo opintojen aikana. Näin opiskelijat saavat luotua kontakteja alan ihmisiin ja yrityksiin sekä paremman käsityksen opiskelemansa alan työnkuvasta. Teoreettiset yliopisto-opinnot saavat lisäksi konkretiaa ja käytännönläheisyyttä yritysyhteistyön kautta.

Myös yritykset pääsevät nauttimaan yhteistyön hedelmistä. Opiskelijoilta voi saada uusia ajatuksia ja ideoita liittyen esimerkiksi yrityksen brändiin, liikestrategiaan tai työskentelytapoihin. Tiivis yhteydenpito alan opiskelijoihin on myös tärkeää erityisesti niillä aloilla, joilla työntekijöitä voi olla hankalaa rekrytoida riittävästi.

Jatka lukemista

Aiheet: Opiskelijayhteistyö

Tarina Mtechin muutoksesta – tiiminvetäjän näkökulma

Kirjoittaja Mtech on 4.4.2018 10:00

Nopeammin, kustannustehokkaammin, tiiviimmässä yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Tästä se lähtee.

Mtech Digital Solutions Oy on biotalouden digitaalisiin ratkaisuihin erikoistunut toimittaja. Yritys on luonut it-ratkaisuja Suomeen jo vuosikymmenten ajan ja osaamisensa vuoksi menestyy myös kansainvälisillä markkinoilla. Yksi Mtechin pitkäaikaisimmista asiakkaista on Faba, eli osuuskunta, jonka toiminta perustuu naudanjalostukseen, nautojen lisääntymiseen ja terveyteen sekä eläinaineksen tuottavuuden kehittämiseen. Työn tekemiseen tarvitaan suuri määrä erilaisia sovelluksia, joista suurimman osan kehityksestä ja ylläpidosta Mtech vastaa. Digitaalisia palveluita tarvitaan esimerkiksi keinosiemennystoiminnan reittioptimointiin ja siemenvarastojen hallintaan, jalostusarvosteluihin, rakennearvosteluun, nautojen kantakirjaamiseen sekä jalostussuunnitteluun.

Jatka lukemista

Aiheet: Projektit, Ohjelmistokehitys, Ketterä kehitys

Johda myyntiä tehokkaasti MtechSalesMap-kenttämyyntisovelluksella

Kirjoittaja Markku Brummer on 2.4.2018 10:00

Miltä kuulostaisi tehokas ja edullinen työkalu, jolla voisit johtaa kaiken yrityksesi myyntityön?

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, myös myynnin johtamisessa. Myynti on systemaattista, suunnitelmallista toimintaa –ja haastavaa ilman hyviä työkaluja. MtechSalesMap-sovelluksella voi tehdä kaiken: asettaa myyntitavoitteet, määrittää myyntikohteet kartalla myyntipotentiaalin mukaan, seurata tuloksia reaaliaikaisesti ja johtaa myyntiä.

Jatka lukemista

Aiheet: Tuotteet, MtechSalesMap

Kokonaisvaltainen ketterä kehitys on Mtechin valttikortti

Kirjoittaja Mtech on 27.3.2018 12:05

Nykyajan nopeatempoisessa yritysmaailmassa organisaatioiden on oltava ketteriä kehittymään. Moni yritys tekee jo tiimitason ketterää kehitystä. Jotta ketteryydestä saadaan kaikki irti asiakkaalle, tulee se ulottaa kokonaisvaltaisesti koko organisaatioon.

Yritysmaailmassa vauhti kiihtyy. Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset lisääntyvät jatkuvasti ja yhä kovemmalla tahdilla. Yritysten on kyettävä pysymään junassa mukana, mutta samalla vaihtamaan tarvittaessa nopeasti suuntaa. Siis yritysten on oltava ketteriä kehittymään.

Ketterä kehitys tunnetaan jo laajalti yritysmaailmassa ja sitä hyödynnetään erityisesti ohjelmistoalalla. Se on yleisnimitys erilaisille ohjelmistokehitysmenetelmille, joille tyypillisiä ominaisuuksia ovat toimivuus, suora viestintä ja nopea muutoksiin reagointi.

Jatka lukemista

Aiheet: Ohjelmistokehitys, Ketterä kehitys

Analysoi myyntiä uudella tavalla MtechSalesMap-kenttämyyntisovelluksella

Kirjoittaja Jyrki Hakala on 26.3.2018 10:00

Haluatko johtaa yrityksesi myyntiä entistä tehokkaammin ja helpommin? MtechSalesMapin avulla voit analysoida myynti- ja asiakastietoja haluamallasi tavalla ja samalla kehittää myyntiä entistä tehokkaammaksi.

Analysoida on hieno ja tärkeä termi kuvaamaan päätöksentekoa. Analyysin lopputulokseen vaikuttaa analysoitava materiaali ja se, millaisessa muodossa materiaali on. Perinteisesti lukuja syötetään taulukoihin, joista saadaan eri menetelmillä aikaiseksi tuloksia. Tulokset esitetään graafisesti, jotta ne olisivat helpommin ymmärrettävissä.

Jatka lukemista

Aiheet: Tuotteet, MtechSalesMap